Skip links
Odabrani primjeri

Promišljanje izložbenih prostora

Ovom se izložbom predstavlja nekoliko odabranih primjera iz Begovićeva arhitektonskog opusa koji pružaju uvid u autorov cjeloživotni interes za oblikovanje izložbenih i prezentacijskih prostora. Sve je započelo 1952. godine izradom diplomskog rada na temu projekta Galerije moderne umjetnosti u Zagrebu, na lokaciji tadašnje Ulice proleterskih brigada.

Projekt Galerije moderne umjetnosti u Zagrebu

diplomski rad, Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1952.

tlocrt prizemlja /01

tlocrt 1. kata /02

perspektivna skica /03

perspektivna skica /04

perspektivna skica /05

perspektivna skica /06tlocrt prizemlja
tlocrt 1. kata
perspektivna skica
perspektivna skica
perspektivna skica
perspektivna skica

Početak tematskog niza briljantno markira izložbeni paviljon tvornice Đuro Đaković na Zagrebačkom velesajmu 1961. godine, nakon kojega slijedi adaptacija i unutrašnje uređenje Atelijera Meštrović u Mletačkoj 8 u Zagrebu. Ondje je Begović s pažnjom uvažio povijesni identitet zagrebačke gornjogradske zgrade te oblikovao prostorno-funkcionalne zahvate poštujući atmosferu Meštrovićeva životnog ambijenta i umjetničkih djela. Begović je pripadao sloju arhitekata koji se družio s brojnim likovnim umjetnicima, među kojima i sa slikarom Krstom Hegedušićem. Tako je u vrijeme procvata naivnog slikarstva u okolici sela Hlebine 1960-ih godina preuzeo izradu projekta Galerije naivne umjetnosti u čije je oblikovanje unio motive, proporcije i materijale autohtone arhitekture i svijeta naive u izričaju novog regionalizma. U neizvedenom projektu adaptacije postojeće i projektu nove zgrade Moderne galerije u Zagrebu (1969. – 1975.), Begović poseže za pluralističkim odnosom starog i novog, prisutnim u nizu svjetskih galerijskih intervencija, kreirajući snažno izražene kubističke volumene, rastvorene staklenim opnama. Naposljetku, visokovrijedne likovne prezentacije unutrašnjeg uređenja zagrebačkih trgovina Elektrotehna i Ukus (1957. – 1958.) ukazuju na Begovićevu pažnju koju podjednako iskazuje i projektima novih komercijalno-prezentacijskih prostora u samom središtu grada. Doktorsku disertaciju Razvoj i perspektiva arhitekture muzeja umjetnosti obranio je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine utemeljivši je na iskustvima prikupljenim tijekom rada na dotadašnjim projektima vezanim uz muzejsku scenu.

Odabrani primjeri

Explore
Drag