Skip links

Nova zgrada Moderne galerije u Zagrebu. Dihotomija starog i novog

Adaptacija postojeće i projekt nove zgrade Moderne galerije u Zagrebu, 1969. – 1975. (projekt; neizvedeno) • Lokacija projekta: Ulica Andrije Hebranga 1, Zagreb • Konzultanti: R. Dragović, E. Ehrlich, M. Šram

Begović je svoje druženje s cijelom generacijom likovnih umjetnika djelatnih sredinom 20. stoljeća okrunio neizvedenim projektom dogradnje zgrade Moderne galerije u Zagrebu, smještene u reprezentativnoj neorenesansnoj uglovnici sagrađenoj 1883. godine prema projektu bečkog arhitekta Otta von Hofera. Prostrano dvorište bilo je pogodno za smještaj dodatnih galerijskih dvorana te se Begović odlučuje nadovezati novu zgradu kao dopunu dvaju uličnih traktova zgrade s još dva trakta kojima formira gotovo kvadratni blok koji upotpunje dijagonalnom spojnicom u dvorištu, usmjerenom na glavni ulaz. Na taj način postojeća i nova zgrada povezane su u funkcionalnu cjelinu s naglašenom dijagonalom koja teče od uglovnog ulaza stare palače do dvorišta i glavnog ulaza nove zgrade, kojim se pristupa u kompleks Galerije. Begovićeva dikcija, kako primjećuje akademik Mutnjaković, poprima ovdje potpuno drugačiju konotaciju – to je galerija njegovih prijatelja slikara, kipara, grafičara te se više ne osvrće na povijesnu neorenesansnu baštinu već koristi arhitektonski izričaj sukladan svjetonazoru i umjetničkim dostignućima svoje generacije i spoznajama utemeljitelja moderne umjetnosti. Stoga je novu zgradu Moderne galerije oblikovao na tragu kubističke arhitekture – snažno izraženih volumena rastvorenih staklenim opnama. Takav pluralistički odnos starog i novog prisutan je i u nizu svjetskih galerijskih intervencija. U promišljanju dihotomije staro – novo Begović svakom projektu prilazi individualizirano, odmjereno dozirajući novitet i arhaičnost, rekreiranje i kreiranje

Explore
Drag