Skip links

Izložbeni paviljon. Snaga stvaranja nove realnosti

Paviljon je izveden 1961. godine u rubnoj, sjeverozapadnoj zoni Zagrebačkog velesajma. U svoje vrijeme njegova elegantna silueta i mrežaste rebraste plohe zabatnih zidova činile su ga jednim od vizualnih repera Zagrebačkog velesajma. Zdanje je izvedeno kao montažna čelična konstrukcija s ostakljenim vanjskim plohama, smještenim u metalne okvire, te s obostrano, uz duže stranice zgrade, izvedenom nadstrešnicom. Uz kraću bočnu stranicu prema istoku izvedeno je dvokrako stubište u aneksu koji je riješen ravnim krovom, a u aneksu, osim stubišta, postoji i jednokrako, centralno položeno stubište. Stubišta su izvedena kao čelična konstrukcija, dok je sama hala pokrivena rebrastim limom. Ti sažeto sistematizirani podaci govore o kući i u prilog arhitekturi i graditeljstvu sjajnog razdoblja koje je otvorilo vrata izgradnji iznimno dobrih i kvalitetnih zgrada velikog formata. Mnogi u to vrijeme aktivni zagrebački arhitekti na vrhuncu stvaralačke snage uključuju se u osmišljavanje Velesajma i paviljonsku izgradnju. U izuzetno kratkom vremenu realizirali su niz zgrada koje su ušle u anale hrvatske arhitekture, uza sve poteškoće zahtjevne i brze izgradnje koja se u tom trenutku od njih očekivala. Krajem 1950-ih godina bilježi se pojava novih građevinskih materijala koji su omogućili stvaranje novih oblika i konstrukcija, a uznapredovala industrijalizacija i produkcija dale su zamah stvaralačkoj snazi onih koji su znali prepoznati novo.

Explore
Drag