Skip links

Od vizije muzeja do nove publike

Izložba je posvećena obilježavanju dvadesete obljetnice smrti akademika Miroslava Begovića

(Osijek, 31. kolovoza 1925. – Zagreb, 30. kolovoza 2004.), prvog voditelja Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.

Begovic portret s lulom

Akademik Miroslav Begović – portret s lulom,
Zagreb, krajem 1970-ih godina

Ono što Begovića čini posebnim jest činjenica da je bio jedan od vizionara i zaslužnih pokretača Akademijina projekta osnivanja specijaliziranoga nacionalnog muzeja arhitekture.

Pokretanje muzejske ustanove posvećene području arhitekture i urbanizma u Hrvatskoj bilo je važno jer prije početka njegova djelovanja nije postojala institucija u kojoj bi cjelovite ostavštine renomiranih hrvatskih arhitekata bile sustavno prikupljane, stručno obrađivane i prezentirane javnosti.

Ideja o osnivanju Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU inicirana je 9. prosinca 1991. u Akademijinu Razredu za likovne umjetnosti, a Muzej je s radom započeo 1995. godine. Uz akademika Miroslava Begovića kao prvog voditelja Muzeja u razdoblju od 1997. do 2004. godine, utemeljuje se muzejski fundus.

Tijekom godina, stručnom i znanstvenom interpretacijom prikupljenih arhitektonskih opusa, organizacijom niza izložbenih projekata i bogatom izdavačkom djelatnošću, Muzej je privukao i kreirao novu publiku, osobito s područja arhitekture, urbanizma, umjetnosti i dizajna. Time je akademik Miroslav Begović zacrtao smjernice djelovanja i misiju Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU – da prikupljene arhitektonske zapise predstavi kao dio nacionalne i opće kulturne baštine te ih trajno očuva za buduće naraštaje radi razvoja kulturnog identiteta.

Explore
Drag