Skip links

Impresum

Miroslav Begović. Hommage promišljanju izložbenih prostora

Virtualna izložba iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU u povodu 20. obljetnice smrti akademika Miroslava Begovića (1925. – 2004.)

ORGANIZACIJA VIRTUALNE IZLOŽBE
Hrvatski muzej arhitekture HAZU

NAKLADNIK
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR – 10000 Zagreb

ZA NAKLADNIKA
Akademik Dario Vretenar, glavni tajnik

IZDAVAČKI NIZ
Opus u kadru – virtualne izložbe i videozapisi Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU

UREDNICA EDICIJE I VIRTUALNE IZLOŽBE
Iva Ceraj

AUTORICA VIRTUALNE IZLOŽBE
Borka Bobovec

SURADNJA NA REALIZACIJI PROGRAMA
Ana-Marija Zubović

LEKTURA
Maja Silov Tovernić

VIZUALNO OBLIKOVANJE VIRTUALNE IZLOŽBE I e-POZIVNICE
Irina Jurinac, Sapun d.o.o.

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA, ARHIVSKE FOTOGRAFIJE

Explore
Drag